info [at] aron [dot] host

Single Domain SSL

گواهینامه های تک-دامنه

به صورت کلی٬ یک گواهی SSL به یک یا چند نام هاست مرتبط شود٬ که این نام ها در قسمت Common Name در هنگام پیکربندی گواهینامه توسط شما ارایه میگردد. فیلد Common Name یک فیلد الزامی در کد CSR شما است و بایستی دقیقا نام دامنه ای که قرار است برای آن گواهی SSL صادر شود در آن ذکر گردد. یک گواهینامه SSL تک دامنه برای این طراحی شده که دقیقا یک common name موجود در CSR شما را پوشش دهد.

بگذارید یک مثال بزنیم٬ اگر شما در common name وارد کرده باشید mail.yourdomain.ir٬ در این صورت گواهی تک دامنه صادر شده نمیتواند yourdomain.ir را پوشش دهد زیرا در common name ذکر نشده است. اگر مثالی که مطرح شد همان چیزی است که نیاز دارید٬ پس شما بایستی از گواهینامه های وایلدکارد و یا مالتی دامین استفاده نمایید.